Outdoor Finland

Ulkomainosyhtiöiden mainostuloista 47 % yhteiskunnalle

Vuonna 2022 yhtiöt tukivat suomalaista yhteiskuntaa noin 40 miljoonalla eurolla.

Yhdistykseemme kuuluu
Outdoor Finland - Suomen ulkomainontaliitto

Outdoor Finland palvelee jäsenyrityksiään lupa-asioissa

Outdoor Finland on aktiivisesti yhteyksissä viranomaisiin, jotka vastaavat ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä. Liiton tehtävänä on palvella jäsenyrityksiään myös lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Ulkomainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy noudattaa hyviä markkinointitapoja koskevia periaatteita.

ulkomainonnasta1

Ulkomainonta tavoittaa suuremman määrän ihmisiä kerralla kuin mikään muu yksittäinen media.

Esittely

Ulkomainonnan periaatteet

Perustavoitteiden lisäksi Outdoor Finlandin tehtävänä on kehittää alan tutkimustoimintaa, parantaa ulkomainonnan laatua ja vaikuttavuutta sekä nostaa ulkomainonnan suunnittelun tasoa.

Outdoor Finland on aktiivisesti yhteyksissä viranomaisiin, jotka vastaavat ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä. Liiton tehtävänä on palvella jäsenyrityksiään myös lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Ulkomainonta on luvanvaraista toimintaa Suomessa.  Outdoor Finland korostaa, että ulkomainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy noudattaa hyviä markkinointitapoja koskevia periaatteita.

Ulkomainokset pitää sijoittaa niin, etteivät esim. irralliset mainostelineet aiheuta haittaa ja vaaraa jalankulkijoille. Kunnat ja kaupungit antavat ohjeita mainoslaitteiden sijoittamisesta omilla alueillaan.

Onko kysyttävää ulkomainonnasta tai haluatko liittyä jäseneksemme?

Suomen Ulkomainosliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten,oman jäsenkuntansa, mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kesken.