Ulkomainonta

Mitä kaikkea ulkomainonta voi olla?

A6300816

Ulkomainonta on monipuolinen massamedia, joka tavoittaa kuluttajat tehokkaasti kodin ulkopuolella. Kuluttaja kohtaa ulkomainoksen julkisilla paikoilla, kauppakeskuksissa, katujen varsilla ja vapaa-ajan sijainneissa, kuten liikuntapaikoilla.

Tutkimusten mukaan ihmiset liikkuvat kodin ulkopuolella päivittäin keskimäärin lähes seitsemän tuntia. Ulkomainonnasta käytetäänkin kansainvälisesti termiä OOH (Out of Home) advertising eli kodin ulkopuolinen mainonta.

Ulkomainonta tavoittaa suuremman määrän ihmisiä kerralla kuin mikään muu yksittäinen media. Joukkoliikennettä käyttää viikoittain 2,3 miljoonaa suomalaista. Suurien kontaktimäärien vuoksi ulkomainonta on myös kustannustehokas: kontaktihinnat ovat muihin mainoskanaviin verrattuna hyvin edullisia.

Ulkomainonta on energiatehokasta
Digitaalinen ulkomainonta on elinkaarensa aikana selvästi energiatehokkaampaa kuin digitaalinen mainonta yleensä. Digitaalinen ulkomainonta tavoittaa pienellä laitemäärällä laajan joukon ihmisiä, kun taas muu digitaalinen mainonta tarvitsee valtavan määrän laitekantaa saavuttaakseen samat kontaktit.

Digitaalisten mainoslaitteiden käyttämää energiaa voidaan säädellä muun muassa hyödyntämällä valon kirkkaussensoreita ja laskemalla mainospinnan enimmäiskirkkautta. Tekniikan avulla pyritään varmistamaan, että mainoslaitteet kuluttavat mahdollisimman vähän sähköä.

Ulkomainonta vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan. Ulkomainosyhtiöiden liikevaihdosta iso osa palaa takaisin yhteiskunnalle muun muassa erilaisina maanvuokrina ja mainosrahoitteisina palveluina. Lisäksi ulkomainonnan avulla, esimerkiksi bussipysäkkien mainoslaitteilla, luodaan valaistusta ja parannetaan turvallisuuden tunnetta kaupunkiympäristöissä ja taajamissa.

Tutustu ulkomainonnan vastuullisuuteen.

Mistä ulkomainonta koostuu

Eettisyys

Mainonnan eettinen neuvosto ja hyvä markkinointitapa ohjaavat myös ulkomainontaa. Ulkomainonta on pääosin luvanvaraista toimintaa.

Ympäristö & Sijainti

Sijainti ja ympäristö ovat olennainen osa mainoksen kohtaamista sekä ulkomainosvälineiden suunnittelua ja asentamista.

Mainossisältö

Ulkomainontaa käytetään kaikenlaiseen viestintään tiedottamisesta brändäykseen. Toimiva, ulkomainoskäyttöön sopiva mainossisältö on sekä asiakkaan, että mainostajan etu.

Mainospinta

Kodin ulkopuoliset fyysiset mainospinnat, niin pienet tai suuret, digitaaliset kuin staattisetkin, ovat kaikki osa monipuolista ulkomainonnan vaihtoehtojen tarjontaa.

ofnews_2017_3

Ulkomainonta on kanava, joka on aina avoinna. Se ottaa kontaktin kohderyhmään parhaalla mahdollisella hetkellä lähellä ostospäätöstä, työpäivän lomassa tai vapaa-ajan äärellä.

Ulkomedia soveltuu hyvin niin strategiseksi kuin taktiseksi kampanjavälineeksi. Sillä voidaan sekä rakentaa vahvaa brändidominanssia kaupunkikuvassa että tehdä tehokkaasti myyntitulosta. Ulkomainos toimii tuloksellisesti mainoskampajoissa myös esimerkiksi verkkoon ohjaavana mediana sekä tiedottamisen kanavana. 

Suomalaiset ulkomainontayritykset tarjoavat nykyisin erittäin monipuolisesti perinteisiä staattisia mainospintoja sekä entistä enemmän myös erilaisia digitaalisia mainosvälineitä.

Ulkomainonnan historia

Suomalaisella ulkomainonnalla on rikas ja pitkä historia. Maamme kaupallisen julistesuunnittelun uranuurtajana pidetään Akseli Gallen-Kallelaa.

Lähtölaukaus Suomen kaupalliselle julistesuunnittelulle oli hyvin tunnettu Bil-Bol -juliste, jonka Gallen-Kallela suunnitteli vuonna 1907 Yrjö Weilinin omistamalle autoliikkeelle Tukholman automobiilinäyttelyä varten.

Vuonna 1913 Kotimaisen työn Liitto teetti vuonna  Suomalainen Viikko -kampanjan, jota pidetään ensimmäisenä varsinaisena ulkomainoskampanjana Suomessa.

Kaupallinen TV-toiminta alkoi Suomessa vasta 60-luvulla. Kaupalliset radiokanavat taas syntyivät 80-luvun puolivälissä. Näihin verrattuna ulkomainonta oli jo vakiintunut ja hyväksi havaittu media, jota on käytetty myynninedistämiseen ja mainontaan jo 1900-luvun alkuvuosista lähtien.

Ulkomedian pitkän iän ja suosion salaisuus liittyy osaltaan sen joustavuuteen. Välineet ovat muuttuneet ja kehittyvät jatkuvasti ihmisen elinympäristön ja teknologian muutosten myötä. Uusien digitaalisten välineiden avulla ulkomainonta voi tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lähettää viestejä suurille joukoille oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Onko kysyttävää ulkomainonnasta tai haluatko liittyä jäseneksemme?

Suomen Ulkomainosliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten,oman jäsenkuntansa, mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kesken.