Tiedotteet

Lehdistötiedote 8.9.2022

Ulkomainosliitto suhtautuu myönteisesti energiansäästötavoitteisiin

Viime aikoina uutisissa on nostettu esille lokakuussa alkava tärkeä kampanja, jossa suomalaisia kannustetaan säästämään energiaa. Jutussa myös käsitellään kuntien toimenpiteitä: Tulisiko katuvalot sammuttaa yöksi? Mikä on yritysten vastuu asiassa?

Pitäisikö esimerkiksi ulkomainontaa rajoittaa sähkön säästämiseksi? Tehokkaiden ja kokonaisvaikutukseltaan myönteisten keinojen hakeminen on tervetullutta.

 

Ulkomainosyhtiöiden sähkönkulutus on teolliseen sektoriin verrattuna vähäistä, ja ulkomainosyhtiöiden liikevaihdosta sähkökulut ovat vain muutamia prosentteja. Paljon suurempi menoerä ulkomainosyhtiöillä ovat vuokrat, joita yhtiöt maksavat kunnille, kaupungeille ja joukkoliikenteelle. Ulkomainonnan tuotoilla rahoitetaan tärkeitä kaupunkien palveluita, kuten joukkoliikenteen pysäkkikatoksia ja kaupunkipyöräverkostoja.

 

Hyvä vertailukohde energiankulutukselle on esimerkiksi Googlen palvelimien kuluttama sähkö tai mobiilidatan käytöstä aiheutuva jatkuva sähkön kulutuksen kasvu (lähde: etla.fi). Motivan julkaiseman ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 teollinen tuotanto kulutti 44 % Suomessa käytetystä sähköstä, palvelut ja julkinen kulutus 25 % sekä kotitaloudet ja maatalous 28 %. Loput 3 % menivät siirto- ja jakeluhäviöihin. Ulkomainonnan sähkönkulutusta ei siis ole tarkoituksenmukaista verrata esimerkiksi omakotitalon käyttämän sähkön määrään, vaan vastaavan liiketoiminnan sähkönkulutukseen.

 

Ylen 4.9.2022 julkaisemassa jutussa työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Juhani Tirkkosen mukaan yksittäisiä rajoitteita sähkön käyttöön ei ole suunnitteilla tulevan talven aikana. Lisäksi hän totesi, että lainsäädännöllisesti mainostaulujen rajoittaminen ei liene mahdollista.

 

Vastuullisena toimijana Ulkomainosliitto kannustaa liittoon kuuluvia yrityksiä säästämään energiaa toiminnassaan ja kiinnittämään huomiota myös mainoslaitteiden käyttämän energian lähteeseen. Mainoslaitteiden vuorokautista päälläoloaikaa on mahdollista lyhentää säätämällä laitteet sammumaan aikaisemmin tai käynnistymään myöhemmin kuin yleensä.

 

Liitossa on käynnissä hanke, jossa laaditaan toimintasuositukset jäsenyrityksille. Tarkat toimintaohjeet julkaistaan 1.10.2022. Nämä suositukset toimeenpantuina ovat tehokkain, nopein ja luotettavin tapa varmistaa, että ulkomainonnan energiankulutus on linjassa kansallisten säästötavoitteiden kanssa.

 

Ulkomainosliitolle on tärkeää, että ulkomainonta on jatkossakin julkista, vastuullista ja läpinäkyvää liiketoimintaa, sillä ulkomainosyritysten liikevaihdosta noin puolet palautuu takaisin yhteiskunnalle esimerkiksi vuokrina ja muina palveluina.

 

Lisätietoja antaa:

 

Klaus Kuhanen

Hallituksen puheenjohtaja

klaus.kuhanen@jcdecaux.com

Puh. 0400 811085

 

Timo Tammi

Hallituksen varapuheenjohtaja

timo.tammi@clearchannel.fi

Puh. 050 5555 855

 

Onko kysyttävää ulkomainonnasta tai haluatko liittyä jäseneksemme?

Suomen Ulkomainosliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten,oman jäsenkuntansa, mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kesken.