Vastuullisuus

Ulkomainosyhtiöiden
mainostuloista
47 % yhteiskunnalle

Vastuullisuus 2

Vuonna 2022 ulkomainosyhtiöt tukivat suomalaista yhteiskuntaa noin 40 miljoonalla eurolla.

Yhteiskunnalle menevä 47 % osuus mainostuloista koostuu julkisen infrastruktuurin ylläpidosta ja asennuksista, yhteisöveroista, julkiselle sektorille maksetuista vuokrista, palkkojen sivukuluista ja veroista sekä julkisille toimijoille ja hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetusta ilmaisesta medianäkyvyydestä.

Isoimman osan yhteiskunnan tukemisesta muodostavat vuokrat, joita ulkomainosyhtiöt maksoivat noin 18,6 miljoonaa euroa (2022). Vuokria maksetaan muun muassa kaupungeille, kunnille, liikennelaitoksille ja Finavialle.

Julkisen infrastruktuurin asennukset ja ylläpito puolestaan helpottavat monien suomalaisten arkea. Pelkästään pääkaupunkiseudun lähes 3000 pysäkkikatosta on hyvä esimerkki ulkomainosyhtiöiden panoksesta suomalaiselle yhteiskunnalle. Ulkomainostoimijat myös rahoittavat reilun 6000 kaupunkipyörän ylläpitoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

Lisäksi ulkomainosyhtiöt maksoivat yksityiselle sektorille vuokria 16,8 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tämä summa ei ole mukana 47 % osuudessa, mutta sen voidaan nähdä välillisesti vaikuttavan Suomen talouteen.

Vastuullinen ja tavoittava mediakanava

Ympäristövastuu

Ulkomainosyritykset tekevät paljon työtä ympäristön eteen niin kierrätyksen kuin energiankulutuksenkin saralla. Liitto on antanut jäsenistölleen ja muille ulkomainonnan toimijoille suositukset toimenpiteistä, joilla voidaan säästää digitaalisten mainoslaitteiden käyttämää energiaa. Toimenpiteitä ovat muun muassa mainoslaitteiden sammuttaminen, valon kirkkaussensoreiden hyödyntäminen sekä mainospinnan enimmäiskirkkauden laskeminen.

Sosiaalinen vastuu

Ulkomainosliiton jäsenyritysten tavoitteena on olla vastuullinen ja tavoittava mediakanava, joka on sitoutunut tuomaan yhteiskunnalle oman panoksensa.

Ulkomainontaa käytetään kansalaisten valistamiseen ja tiedottamiseen heitä koskettavissa poikkeustilanteissa kuten pandemian ja energiakriisin aikana. Lisäksi ulkomainosyhtiöt tuottavat kaupunkilaisten elämää helpottavia ratkaisuja ja palveluja; esimerkiksi ylläpitävät joukkoliikenteen pysäkkikatoksia.

Liiton jäsenet toimivat yhteistyössä eri järjestöjen, kuten HelsinkiMission, SOS-lapsikylän, Unicefin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Kumppanuuksien avulla pyritään kasvattamaan järjestöjen tunnettuutta ja saamaan järjestöjen työlle laajaa näkyvyyttä kaupunkikuvassa.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta ulkomainosyhtiöt kantavat kortensa kekoon muun muassa tukemalla kotimaisia kulutusvalintoja ja työllistävät paikallisia toimijoita eri puolilla Suomea esimerkiksi erilaisten rakennusprojektien ja muun alihankinnan muodossa – ulkomainonnan työllistävä vaikutus on omaa luokkaansa media-alalla.

Lisäksi ulkomainosyhtiöiden liikevaihdosta iso osa palaa takaisin yhteiskunnalle muun muassa erilaisina maanvuokrina ja mainosrahoitteisina palveluina.

Onko kysyttävää ulkomainonnasta tai haluatko liittyä jäseneksemme?

Suomen Ulkomainosliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten, oman jäsenkuntansa, mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kesken.