Tiedotteet

Tuore selvitys: Ulkomainosyhtiöiden mainostuloista 47 % yhteiskunnalle

Lehdistötiedote 11.12.2023

 

Tuoreen, Suomen Ulkomainosliiton tilaaman selvityksen mukaan ulkomainosyhtiöiden mainostuloista 47 % prosentilla, eli noin 40 miljoonalla eurolla, tuettiin suomalaista yhteiskuntaa vuonna 2022. Ulkomainostoimijat panostavat julkiseen toimintaan monin eri tavoin.

”Ulkomainosmedia on näkyvä media, joka herättää usein paljon keskustelua. Tästä uudesta selvityksestä näkee, kuinka paljon ulkomainonta tuo yhteiskunnalle hyvää eri muodoissa,” sanoo Timo Tammi, Ulkomainosliiton hallituksen puheenjohtaja.

Yhteiskunnalle menevä 47 % osuus mainostuloista koostuu julkisen infrastruktuurin ylläpidosta ja asennuksista, yhteisöveroista, julkiselle sektorille maksetuista vuokrista, palkkojen sivukuluista ja veroista sekä julkisille toimijoille ja hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetusta ilmaisesta medianäkyvyydestä.

Vuokrat muodostavat isoimman osan yhteiskunnan tukemisesta

Ulkomainosyhtiöt maksoivat viime vuonna julkiselle sektorille vuokria noin 18,6 miljoonaa euroa. Vuokrattavia ulkomainosympäristöjä ovat muun muassa julkiset liikennevälineet ja julkisen liikenteen asema-alueet sekä maa-alueet, joilla on katumainostauluja ja tienvarsimainoksia. Vuokria maksetaan muun muassa kaupungeille, kunnille, liikennelaitoksille ja Finavialle.

Ulkomainonnan tekemät julkisen infrastruktuurin asennukset ja infrastruktuurin ylläpito puolestaan helpottavat monien suomalaisten arkea. Pelkästään pääkaupunkiseudun lähes 3000 pysäkkikatosta on hyvä esimerkki ulkomainosyhtiöiden panoksesta suomalaiselle yhteiskunnalle. Ulkomainostoimijat myös rahoittavat reilun 6000 kaupunkipyörän ylläpitoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa.

Lisäksi ulkomainosyhtiöt maksoivat yksityiselle sektorille vuokria 16,8 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tämä summa ei ole mukana 47 % osuudessa, mutta sen voidaan nähdä välillisesti vaikuttavan Suomen talouteen.

Keskustelunavaus markkinoinnin hyödyistä yhteiskunnalle

Tammi kertoo, että tällä hetkellä yhteiskunnan tukemiseen menevästä osuudesta ei ole vertailumahdollisuutta muihin kaupallisiin medioihin, sillä tiedossa ei ole, että muut mediaryhmät olisivat tehneet tällaista selvitystä:

”Arvelen kuitenkin, että tämä yhteiskunnalle menevä osuus ulkomainonnan mainostuloista on poikkeuksellisen suuri mediamainonnan alalla. Ehkä tämä onkin nyt pelinavaus: Olisi mielenkiintoista kuulla, miten muut mediaryhmät konkreettisesti kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Sen kautta voisimme synnyttää keskustelua siitä, miten hyödyllistä markkinointi oikein toteutettuna voi olla.”

Ulkomainonnan vaikutukset Suomessa 2023 -raportin tilasi Suomen Ulkomainosliitto. Raportin toteutti PwC Suomi. Raportin perustana on kattava kyselytutkimus, jonka PwC Suomi toteutti ulkomainonnan sektorilla toimivien yritysten keskuudessa Suomessa.

Lisätietoja:

Timo Tammi
Suomen Ulkomainosliitto
Hallituksen puheenjohtaja
timo.tammi@clearchannel.fi
Puh. 050 5555 855

Ulkomainosliitto on ulkomainosalan edustaja, edunvalvoja ja kehittäjä Suomessa. Liiton jäsenyrityksiä ovat Clear Channel, JCDecaux, Meks, Mediateko, VMV Media, Medialiiga, Mediamix, Neonmedia ja Punamusta.
www.ulkomainosliitto.fi

Ulkomainosliiton energiansäästösuositukset talvelle 2022-2023

Suositukset niin omalle jäsenistölle kuin yleisimminkin ulkomainonnan toimijoille.

 

Suositukset digitaalisille mainoslaitteille

 

  1. Mainoslaitteet kytkettynä pois päältä 5 h/vrk joko yöaikaan tai muuna sopivana ajankohtana
  2. Mainoslaitteissa asennettuna valon kirkkaussensori, joka säätelee valovoiman tehoa ympäristön kirkkauden mukaan.
  3. Mainospinnan enimmäiskirkkauden laskeminen.

 

Edellä mainitut suositukset ovat yleisiä ohjenuoria, joita liiton jäsenet pystyvät soveltamaan omassa liiketoiminnassaan ja ottamaan käyttöönsä halutessaan välittömästi.

 

Muut suositukset energian säästämiseksi

 

Lisäksi liitto suosittelee kiinnittämään huomiota energiatehokkuuteen, esimerkiksi säätämään toimistojen lämpötiloja ja valaistuksen käyttöä energiapihimmäksi, lataamaan sähköautoja vuorokausikohtaisten kulutushuippujen ulkopuolella sekä käyttämään julkista liikennettä.

Lehdistötiedote 8.9.2022

Ulkomainosliitto suhtautuu myönteisesti energiansäästötavoitteisiin

Viime aikoina uutisissa on nostettu esille lokakuussa alkava tärkeä kampanja, jossa suomalaisia kannustetaan säästämään energiaa. Jutussa myös käsitellään kuntien toimenpiteitä: Tulisiko katuvalot sammuttaa yöksi? Mikä on yritysten vastuu asiassa?

Pitäisikö esimerkiksi ulkomainontaa rajoittaa sähkön säästämiseksi? Tehokkaiden ja kokonaisvaikutukseltaan myönteisten keinojen hakeminen on tervetullutta.

 

Ulkomainosyhtiöiden sähkönkulutus on teolliseen sektoriin verrattuna vähäistä, ja ulkomainosyhtiöiden liikevaihdosta sähkökulut ovat vain muutamia prosentteja. Paljon suurempi menoerä ulkomainosyhtiöillä ovat vuokrat, joita yhtiöt maksavat kunnille, kaupungeille ja joukkoliikenteelle. Ulkomainonnan tuotoilla rahoitetaan tärkeitä kaupunkien palveluita, kuten joukkoliikenteen pysäkkikatoksia ja kaupunkipyöräverkostoja.

 

Hyvä vertailukohde energiankulutukselle on esimerkiksi Googlen palvelimien kuluttama sähkö tai mobiilidatan käytöstä aiheutuva jatkuva sähkön kulutuksen kasvu (lähde: etla.fi). Motivan julkaiseman ennakkotiedon mukaan vuonna 2021 teollinen tuotanto kulutti 44 % Suomessa käytetystä sähköstä, palvelut ja julkinen kulutus 25 % sekä kotitaloudet ja maatalous 28 %. Loput 3 % menivät siirto- ja jakeluhäviöihin. Ulkomainonnan sähkönkulutusta ei siis ole tarkoituksenmukaista verrata esimerkiksi omakotitalon käyttämän sähkön määrään, vaan vastaavan liiketoiminnan sähkönkulutukseen.

 

Ylen 4.9.2022 julkaisemassa jutussa työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Juhani Tirkkosen mukaan yksittäisiä rajoitteita sähkön käyttöön ei ole suunnitteilla tulevan talven aikana. Lisäksi hän totesi, että lainsäädännöllisesti mainostaulujen rajoittaminen ei liene mahdollista.

 

Vastuullisena toimijana Ulkomainosliitto kannustaa liittoon kuuluvia yrityksiä säästämään energiaa toiminnassaan ja kiinnittämään huomiota myös mainoslaitteiden käyttämän energian lähteeseen. Mainoslaitteiden vuorokautista päälläoloaikaa on mahdollista lyhentää säätämällä laitteet sammumaan aikaisemmin tai käynnistymään myöhemmin kuin yleensä.

 

Liitossa on käynnissä hanke, jossa laaditaan toimintasuositukset jäsenyrityksille. Tarkat toimintaohjeet julkaistaan 1.10.2022. Nämä suositukset toimeenpantuina ovat tehokkain, nopein ja luotettavin tapa varmistaa, että ulkomainonnan energiankulutus on linjassa kansallisten säästötavoitteiden kanssa.

 

Ulkomainosliitolle on tärkeää, että ulkomainonta on jatkossakin julkista, vastuullista ja läpinäkyvää liiketoimintaa, sillä ulkomainosyritysten liikevaihdosta noin puolet palautuu takaisin yhteiskunnalle esimerkiksi vuokrina ja muina palveluina.

 

Lisätietoja antaa:

 

Klaus Kuhanen

Hallituksen puheenjohtaja

klaus.kuhanen@jcdecaux.com

Puh. 0400 811085

 

Timo Tammi

Hallituksen varapuheenjohtaja

timo.tammi@clearchannel.fi

Puh. 050 5555 855

 

Onko kysyttävää ulkomainonnasta tai haluatko liittyä jäseneksemme?

Suomen Ulkomainosliitto tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten,oman jäsenkuntansa, mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien kesken.